Профільне навчання у школі – крок до успіху у майбутньому

Автор: Наталія Іванівна Глуговська.

( 1 Голос ) 

Благо за всіх обставин залежить від дотримання двох умов:

одна з них – правильне з’ясування завдання та кінцевої мети

будь-якої діяльності; друга – пошук різних засобів,

що ведуть до кінцевої мети

Аристотель

        Профільне навчання - це вимога часу. Воно є одним із ключових напрямів модернізації й удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня, яка б найбільшою мірою враховувала інтереси, нахили і здібності, можливості  кожного учня. 

       Усі розуміють, що профільне навчання – це засіб професійного самовизначення учнів. Воно допоможе зважати на інтереси старшокласників, створювати умови для їх навчання з урахуванням власних потреб, здібностей і професійних планів, а також істотно підвищувати їх мотивацію до навчання.

       Ціль профільного навчання – це поглиблене вивчення обраних предметів, це можливість для школярів побудувати свій індивідуальний план навчання, це надання рівних умов для навчання, відповідно до бажання і здібностей, це підготовка школяра до навчання у вищому навчальному закладі.

       Мета профільного навчання української мови та літератури полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, високоморальної, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), готова до подальшого професійно орієнтованого навчання і спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання, саморозвитку й діяльнісно реалізовувати їх.

       Профільне навчання української мови та літератури, крім розширення і поглиблення знань, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок, покликане забезпечувати утримання стійкого інтересу до мови та літератури як засобу формування і вираження думок, спілкування з іншими людьми, розвиток інтелектуальних здібностей та орієнтацію на майбутню професію, здійснювати естетичне та етичне виховання учнів. Також передбачає вміння вільно, комунікативно доречно користуватися українською мовою в різних життєвих ситуаціях, насамперед у подальшому професійному спілкуванні, акумулювати в собі національні мовні традиції, комунікативну етику, поважати й шанувати мову свого народу.

       Профільне навчання української мови та літератури має забезпечити належний рівень готовності випускників до зовнішнього тестування, високий рівень опанування предмета і подальше його вивчення на належному рівні у вищому навчальному закладі.

       Згідно з вимогами Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти кафедра вчителів української мови та літератури поставила перед собою завдання: сформувати в учнів високий рівень мовленнєвої і літературної компетентності. Ми прагнемо навчити учнів культурі української мови в побуті, транспорті, громадських місцях, навчити формувати свою особисту думку під час диспутів та дискусій. Особливу увагу звертаємо на чистоту мовлення. Уроки української мови та літератури проходять у нашій школі на високому рівні, кожен учитель викладається повністю, намагаючись дати учням якомога більше знань. Про те, як працюють вчителі-філологи, свідчать успіхи наших учнів: це переможці ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика та І, ІІ і ІІІ місця на обласному конкурсі МАН.

       У нашому навчальному закладі профільне навчання  української мови та літератури впроваджується  з 2012-2013 н.р. (10-Б, 11-Б – вчитель Молотай Ю.Г.), що свідчить про усвідомлення значимості профільного навчання.  Серед важливих чинників профільного навчання є програмне забезпечення та наявність підручників даного рівня. Позитивним у роботі кафедри словесності є збереження наступності профіля навчання та створення умов для поглибленого вивчення української мови та літератури у 9-А, 8-А та 8-В класах. Вивчення української мови та літератури у цих класах забезпечують Яцина І.Г., Дорогончук О.М. та Старинська С.П. Щодо кадрового потенціалу, то варто відмітити, що вчителі, які викладають в цих класах, мають першу і вищу категорію, звання. Визначне місце у напрямі підтримки учнів поглиблених і профільних класів належить олімпіадам, творчим конкурсам, МАН.

       Підсумком роботи щодо організації та ефективного впровадження профільного навчання з української мови та літератури  є ДПА та ЗНО навчальних досягнень учнів у 2013-2014 н.р.

Назва профілю

у 11 класі

 

Кількість учнів

11-х класів, охоплених

даним профілем

За рік мають

бали високого

рівня

За рік мають

бали

достатнього

рівня

За рік мають

бали

середнього

рівня

 

За рік мають

бали

початкового

рівня

Філологічний

(українська

мова та література

19

мова – 8

література-11

мова – 9

література-7

мова – 2

література- 1

0

 

175-200 балів

150 -174 балів

149 - 124 балів

нижче 124 балів

4 учні -22%

9 учнів – 50%

4 учні -22%

1 учень – 6%

 

       У 2013-2014 вступило до ВНЗ - 15 учнів, це 83 %. З них вступило до педагогічних  вузів – 5 учнів, що становить -28 %.

       Маючи достатню матеріально-технічну базу, професійних вчителів та діючу систему роботи з профільного навчання  НВК є одним з опорних навчальних закладів у Волочиському районі.

Вчитель української мови та літератури Молотай Ю.Г.

 

11-Б клас перші випускники філологічного профілю