Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору педагога та учня

Автор: nvk3.

( 4 Голоси(ів) ) 

Якщо книга виходить із серця самої людини,
то вона віднайде собі доступ
до сердець інших людей.
Карлейн

     Бібліотека - культурно-освітній заклад, що організовує комплектування, зберігання, громадське використання видавничої писемної культури і друку та виконує інформаційну, освітню, методичну і видавничу функції. Бібліотеки були відомі з 3 ст. до н.е. (Єгипет, Китай).

У Київській Русі перша бібліотека виникла в 1037 р. у Києві при Софійському соборі. Що ж стосується шкільної бібліотеки, то вона є обов’язковим підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, органічно поєднує завдання, що стоять в галузі освіти і бібліотечної справи, здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Шкільна бібліотека – центр навчально-виховного процесу, обслуговує учнів, вчителів, батьків. Вони часто звертаються до бібліотекаря з різними питаннями, своїми проблемами. Бібліотека для них, аптека для душі. У бібліотеці користувачі мають можливість: - користуватись абонементом - підготувати реферат, - цікаве повідомлення; - взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека. Напрямки роботи шкільної бібліотеки складаються із таких основних блоків: - Обслуговування вчителів та учнів - Інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу - Робота з читацьким активом - Масова робота - Популяризація літератури- вивчення розвиток читацьких інтересів,та виховання культури читання; - робота з бібліотечним фондом; - інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; - краєзнавча робота ; - співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом; - робота з обдарованими дітьми. Коли людині потрібна інформація, одним з перших постає питання, де і як її можна знайти, і людина починає свою навігаційну діяльність у морі інформації. Шкільна бібліотека - одне з доступних джерел отримання інформації учнів, педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченої особистості та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; скарбниця інформації всередині школи, її структурний підрозділ, доцільно організоване середовище, що оточує учня в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Але шкільна бібліотека - це не тільки зібрання книг, але й місце соціальних комунікацій, там зустрічаються діти різного віку, їх батьки, вчителі, тому вона має бути привабливою і саме шкільний бібліотекар може наповнити її середовище комфортом, затишком. В умовах інформаційного суспільства змінюється і роль бібліотеки як інформаційного та соціокультурного центру. Питання вивчення інформаційних потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів, задоволення їх засобами шкільної бібліотеки постійно привертають увагу багатьох вчених-бібліотекознавців. Пошук шляхів удосконалення методів, прийомів та форм роботи шкільної бібліотеки триває постійно. Однак тільки протягом останніх років набула особливої актуальності інформаційна функція, що в комплексі з іншими (освітньою,культурною,розвивальною, дозвіллєвою) сприяє вирішенню головної мети шкільної бібліотеки – інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу в школі. Шкільна бібліотека складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову, інформаційну роботу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводячи бесіди, організовуючи книжкові виставки, огляди, лекції, бібліотечні уроки, надаючи індивідуальні і групові консультації. Спільно з учителями та громадськими організаціями шкільна бібліотека проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри, в межах своєї компетенції бере участь у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі. Пріоритетом в розвитку освіти, поряд з традиційними засобами, є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та бібліотечну справу. Якою ж має бути бібліотека в сучасній школі?

  Враховуючи, що вся діяльність бібліотеки повинна спрямовуватись на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, щоб ефективно  забезпечити та задовольнити інформаційні потреби, бібліотека повинна стати бібліотечно-інформаційним центром, обладнаним комп’ютерними засобами. Завдання, що стоять перед національною школою, процес інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек навчальних закладів, зокрема, перетворення їх на шкільні бібліотечно-інформаційні центри, бібліотеки-медіатеки. У добу інформації шкільна бібліотека має набути статусу інформаційного центру, який  здійснює інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу, ознайомлює читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації; вивчає  інформаційні потреби та запити читачів.

    Лише в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів учнів і вчителів, індивідуальному підході до кожної особистості бібліотека може досягти успіху в задоволенні потреб читачів. Тільки беручи активну участь у житті колективу, розділяючи його нелегкі турботи, допомагаючи у вирішення складних завдань навчання і виховання, бібліотека спроможна виконувати свою функцію: прищеплювати учням любов і повагу до книги.

 

 

Бібліотекар Волочиського НВК  Олійник В.Ю.