Метод проектів

Автор: nvk3.

( 2 Голоси(ів) ) 

Одним із інноваційних і найперспективніших методів навчання є метод проектів. Він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують  у навчанні.

Виконуючи проекти на уроках трудового навчання, учні не тільки проектують і виготовляють корисну річ чи послугу, а, працюючи над завданнями проекту, самостійно здобувають теоретичні знання, розширюючи свій світогляд, розвивають пізнавальну діяльність, орієнтуються в інформаційному просторі, використовуючи різні джерела інформації, розвивають творчі здібності. Якщо під час використання традиційних методів навчання, де вчитель намагається більше інформації видати учням, тобто зв'язок між ними «учитель-учень», то під час проектної діяльності цей зв'язок стає «учень-учитель». Роль учителя змінюється: він спрямовує, контролює, допомагає, спостерігає, консультує. Процес досягнення результату роботи є важливішим, а ніж сам результат. Із часом, коли учні вже осмислюють свою діяльність, результати проектної діяльності стають кращими.
Метод проектів лежить в основі проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, що відображається в чинних програмах із трудового навчання для 5-9, 10-11 класів. , Тому потрібно намагатись використовувати такі види діяльності, які б не тільки були цікавими для учнів, а й доступними. Матеріали для виготовлення спроектованих виробів мають бути недорогими. Крім цього, їх має бути незначна кількість.

 Основою варіативних модулів є проектно-технологічна діяльність. Це така діяльність, в основі якої лежить активізація пізнавальної і практичної діяльності, в результаті якої учні виготовляють виріб, який може мати як об’єктивну так і суб’єктивну новизну. Суть такої діяльності на уроках трудового навчання полягає в тому, що учень має самостійно обрати виріб для виготовлення (тему проекту), розробити власну конструкцію виробу, дібрати технологію виготовлення, матеріали, інструменти, виготовити цей виріб, розробивши необхідні проектні документи, презентувати (захистити) проект. 
У проектній діяльності учнів використовують метод проектів, основною тезою якого є: «Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де і як я можу ці знання застосувати».

 Роботи учнів 5 класів    Лялька-мотанка

Роботи учнів 6 класів     Мяка іграшка

Роботи учнів 7 класів     В`язання гачком

Роботи учнів 8 класів     Сувеніри

Роботи учнів 9 класів     Комплексна робота «Виготовлення виробів із стрічок»

Роботи учнів 10 класів    Оздоблення виробів технікою деку паж

Роботи учнів 11 класів   Виготовлення виробів технікою канзаші

 

Вчитель трудового навчання Верхола І.П.

Фотографії